Waste 500

Heb jij hem gespot?

Milgro’s Fiat 500

Zonder terugreis is alles eindig. Als je met de auto op pad gaat, kom je altijd terug. Helaas geldt dit niet voor grondstoffen. Die komen niet meer terug. Dat is niet goed. Niet goed voor ons klimaat, maar ook niet goed voor het beheer van ons natuurlijk kapitaal, toch? In de lineaire economie is dit nog niet goed georganiseerd. Onze waste-shopper staat ervoor dat je gebruikte grondstoffen gaat teruggeven voor hergebruik in de keten!

Circlarity is onderdeel van Milgro. Milgro heeft ruim 30 jaar ervaring met afval- en grondstoffenmanagement. Onze aanpak is bewezen, onze methodiek is uniek en onze technologie is state of the art. Ons team bestaat uit experts die met vakmanschap en een berg kennis bedrijven helpen duurzame stappen te zetten. We zijn stuk voor stuk enorm gedreven om de grondstoffentransitie zo te versnellen dat we over een tijdje de kringlopen kunnen sluiten.